Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2017

malka
1983 c7cf 500
Reposted fromfitvet fitvet viaschattenreich schattenreich
malka
9814 9961

June 03 2015

malka
Amsterdam, be good for me :)

May 31 2015

malka
- Czy lubisz sobie czasami z kimś pomilczeć i czy nie uważasz, że to zbliża czasami bardziej niż rozmowa?
— Marcin Świetlicki
Reposted fromrol rol viasweetnothingg sweetnothingg
malka
“Jeśli są rzeczy, których nie chcesz robić, to po prostu ich nie rób. Nie przekonuj się i nie zmuszaj, nie żyj dla innych, żyj dla siebie.”
— J. Piekara
Reposted frombeatkazz beatkazz viasweetnothingg sweetnothingg
malka
Najbardziej kocham te sny w których wiesz, że śnisz, ale tak bardzo chciałbyś żeby to była rzeczywistość, że nawet po przebudzeniu uparcie kontynuujesz sen w myślach, mocniej wtulając się w poduszkę.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viasweetnothingg sweetnothingg
malka
8316 c60e
Reposted frombeatkazz beatkazz viasweetnothingg sweetnothingg
malka
7269 76d8 500
mroki
Reposted fromznikajac znikajac viasweetnothingg sweetnothingg
malka
4647 d909
Reposted fromicanseeyou icanseeyou viasweetnothingg sweetnothingg
malka
2394 98f0 500
Reposted fromtelewizja telewizja viasweetnothingg sweetnothingg
malka
7319 bca5
Reposted frommetadon metadon viasweetnothingg sweetnothingg
malka
Trudno - stwierdzę - byłeś błędem.
— Bisz "Opowiedz mi o swoich planach"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viasweetnothingg sweetnothingg
malka
Jak ludzie rzeczywiście tęsknią to się spotykają, a nie pierdolą, że bardzo, bardzo tęsknią.
Reposted fromlovemyself lovemyself viasweetnothingg sweetnothingg
malka
Jest tyle do wykrzyczenia, a i tak wciąż milczymy.
Reposted fromnicotine nicotine viasweetnothingg sweetnothingg
malka
Tak naprawdę nauczyłeś mnie jednej rzeczy; bez względu na to, co się stanie, dam sobie radę. Jestem silniejsza niż myślałam. Niż Ty myślałeś.
malka
2999 12ee 500
Reposted frompolciak polciak viasweetnothingg sweetnothingg
malka
Chciałam płynąć  po lądy nieznane,
Dopłynęłam do siebie samej.
— Przebudzenie
malka
Młodość jest potwornie ciężkim przypadkiem i chyba nie ma nikogo, kto by z tego wyszedł bez powikłań.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasweetnothingg sweetnothingg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl